SHOW MENU

Register
Business Customer

Account access information

E-mail address is used as the user`s login and to receive system messages
The unique username is used, among others, to identify the user from among different bidders in an auction.
A password must contain a minimum of 6 characters, including at least one lowercase and one uppercase letter, at least one digit and at least one special character (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>)

Company - representative`s data

NOTE: the telephone number is used to activate the tenderer's account. If you enter a wrong number, activation will not be possible.

Company - information

Company`s address

Correspondence address

NOTE: the telephone number is used to activate the tenderer's account. If you enter a wrong number, activation will not be possible.

Additional profile settings

Declarations

I hereby accept the terms and conditions of the online auction website *Niniejszym wyrażam zgodą na otrzymywanie od spółki Europejskie Centrum Remarketingu sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska, informacji handlowej za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie ofert specjalnych i promocji produktów.
Wyrażam zgodę na używanie przez spółkę Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, przy ul. Lipowej 2, 55-300 Środa Śląska wykorzystywanych przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, smartfona itp.) dla celów marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie np. na mój adres e-mail lub numer telefonu informacji marketingowych, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.
zgoda ogólna
Additional information:

After filling out the registration form, an e-mail will be sent to the provided e-mail address with an activation link. In order to activate the Bidder`s account, please follow the instructions provided in this e-mail.